ORGANIZACIJSKI ODBOR

Nenad Škare – predsjednik
Rajko Bubalo
Mladen Palac
Andrija Fiamengo
Josip Leko
Leon Žulj
Filip Kovačević

SUCI TURNIRA

Andrija Babić
Josip Bandur

UREDNICI BILTENA

Slavko Peleh
Ervin Sindik